Zobacz video

Gang seniora

Wrota niebios

O kampanii

Twoja uwaga ratuje życie! 

Kampania społeczna „Obudź się! Uwaga=życie” powstała z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa seniorów na drodze. Celem kampanii jest dotarcie z przekazem do osób starszych oraz kierowców, a tym samym zwiększenie świadomości zagrożeń i pokazanie, że uważność na drodze jest czynnikiem znacznie zmniejszającym ryzyko wystąpienia wypadku.

Chodzenie na skróty, przechodzenie na czerwonym świetle, niedostosowanie prędkości do warunków, panujących na drodze czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym – lista grzechów zarówno kierowców jak i seniorów jest długa.

Uwaga, wrażliwość, odpowiedzialność i wzajemne zrozumienie wśród użytkowników drogi – tylko tyle i aż tyle potrzeba do zmiany postaw, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Organizator

Organizatorem kampanii jest Miasto Stołeczne Warszawa. Projekt zainicjowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ma główny i fundamentalny cel: zbudowanie świadomości, że uważność na drodze jest jednym z podstawowych czynników, gwarantujących bezpieczeństwo.

 

 

„Corocznie realizujemy szereg inwestycji i działań, które mają zapewnić poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Rokrocznie nasz Zespół Badań Ruchu Wydziału Strategii i Rozwoju, we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji opracowuje raport o stanie bezpieczeństwa na stołecznych drogach. Ubiegłoroczna edycja ujawniła ponurą statystykę – ponad 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych w Warszawie to seniorzy.

Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, doświetlanie przejść dla pieszych, budowanie sygnalizacji świetlnych czy naprawa dróg – to wszystko działania niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa. Fundamentalną zasadą jest jednak zmiana świadomości i postaw – to dzięki wrażliwości, uwadze i odpowiedzialności użytkowników drogi infrastruktura miejska w pełni zyskuje na wartości i zaczyna pełnić pożądaną funkcję.”

Łukasz Puchalski Dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich w Warszawie

Baza wiedzy

Kierowcy – prędkość i zachowanie w rejonie przejść dla pieszych

W obszarach o dopuszczalnej prędkości równej 50 km/h, tj. obszarach zlokalizowanych w miastach i małych miejscowościach ok. 85 proc. kierowców przekracza dopuszczalną prędkość, a w odległości 10 m przed przejściem ok. 40 proc. kierowców.

Czytaj dalej

Seniorzy na przejściach dla pieszych

Średnia prędkość przechodzenia przez przejście dla pieszych na obszarze miejskim to 1,4 m/s. Seniorzy poruszają się z prędkością znacznie mniejszą od średniej – przejście dla pieszych pokonują z prędkością 1,1 m/s.

Czytaj dalej

Gdzie najczęściej spotkamy osoby starsze?

Osoby starsze i w podeszłym wieku stanowią 21 proc. struktury ruchu pieszego w Warszawie – wynika z Warszawskich Badań Ruchu. Tego typu kompleksowe pomiary ruchu, obejmujące także badania zachowań komunikacyjnych prowadzone są cyklicznie od 1980 roku. Pozwalają na długoterminowe obserwacje zmian na przestrzeni dziesięcioleci.

Czytaj dalej