Seniorzy na przejściach dla pieszych

Średnia prędkość przechodzenia przez przejście dla pieszych na obszarze miejskim to 1,4 m/s. Seniorzy poruszają się z prędkością znacznie mniejszą od średniej – przejście dla pieszych pokonują z prędkością 1,1 m/s.

Z badań przeprowadzonych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że średnie prędkości są mniejsze na przejściach z azylem niż w przekroju bez azylu. Porównując wiek pieszych – największe straty czasu dotyczą osób starszych, pow. 60 r.ż. i występują na przejściach poza obszarem zabudowanym oraz na jezdniach szerokich. Z najmniejszą prędkością seniorzy poruszają się na obszarach miejskich (1,1 m/s), w małych miejscowościach (1,1 m/s), na jezdniach szerokich o przekroju 2×2 i 2×3 (1,1 m/s), a także w obrębie skrzyżowań (1 m/s). Najszybciej (choć i tak poniżej średniej) natomiast na jezdniach o przekroju 1×4 (1,3 m/s).

 

Badanie pokazało, że aż 66 proc. pieszych pow. 60 r.ż. ustępuje pierwszeństwa na pasach przejeżdżającemu pojazdowi. Analiza pokazała, że samochody częściej ustępują pierwszeństwa osobom młodszym – związane jest to ze sposobem zachowania w obrębie przejścia dla pieszych. Zwykle osoby młodsze swoim zachowaniem pokazują zamiar wejścia na jezdnie. Osoby starsze – zachowawczo czekają aż pojazd zatrzyma się i ustąpi im pierwszeństwa. Zaobserwowano także, że im większe natężenie ruchu pieszego w danym miejscu, tym szybciej pojazd zatrzymuje się by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

 

 

Badanie pokazało, że 60 proc. pieszych nosi ciemne ubrania, co uniemożliwia kierowcy dostrzeżenie ich i reakcją na ich obecność, aż 80 proc. pieszych nie stosuje elementów odblaskowych w terenie niezabudowanym (wśród seniorów ten odsetek stanowi aż 94 (!) proc.).

Tekst powstał na podstawie przeprowadzonego w województwach łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury badania zachowań pieszych i relacji kierowca-pieszy.