Październik – jeden z trzech miesięcy w roku z największą liczbą wypadków z udziałem osób starszych

W 2018 roku zarejestrowano 389 wypadków drogowych z udziałem osób starszych (35 proc. ogółu wypadków drogowych). Na drogach zginęło 21 osób od 60. roku życia i powyżej, co stanowi aż 48 proc. wszystkich ofiar.

253 seniorów zostało rannych. Najwięcej wypadków w udziałem osób starszych w 2018 r. wydarzyło się w kwietniu, maju i październiku. 25 proc. wypadków miało miejsce po zmroku, a 36 proc. – przy złych warunkach atmosferycznych (stan jezdni inny niż sucha) lub dużym nasłonecznieniu. Wśród seniorów, podobnie jak w przypadku pozostałych grup wiekowych, najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo grupą są piesi.

Osoby powyżej 60 r.ż. brały udział w 179 wypadkach z pieszymi – to ponad 43 proc. ogólnej liczby wypadków z udziałem pieszych. W wypadkach drogowych zginęło 18 pieszych w wieku ponad 60 lat. Stanowili oni 41 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Warszawie i ponad 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych.

Wśród najczęściej występujących przyczyn wypadków drogowych z udziałem pieszych – seniorów należy wymienić nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych (60,3 proc.) i nieprawidłowe cofanie (16,8 proc.). Aż 58 proc. potrąceń seniorów miało miejsce na przejściach dla pieszych. 45 z nich wydarzyło się na przejściach z sygnalizacją (w tym 7 przypadków wejścia na czerwonym świetle).