Ponad 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych na stołecznych drogach to seniorzy

Kampania społeczna Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie „Obudź się! Uwaga=życie” ma na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów na warszawskich drogach. Osoby po 60. roku życia to grupa najbardziej narażona na ryzyko wypadku. Uważność na drodze – to jeden z fundamentalnych czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo.

Jak wynika z danych Zarząd Dróg Miejskich,  w 2018 roku najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem pieszych-seniorów na warszawskich drogach są nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych (60,3 proc.) i nieprawidłowe cofanie pojazdów (16,8 proc.). Seniorzy najczęściej przyczyniają się do wypadków przekraczając jezdnię w miejscu niedozwolonym (14 proc.). Najwięcej wypadków w udziałem osób starszych w 2018 r. wydarzyło się w kwietniu, maju i październiku.

Najnowsza statystyka wypadków z udziałem pieszych za 2019 rok, przygotowana przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu, jest również alarmująca – liczba śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych w Warszawie utrzymuje się na podobnym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku, ale w skali kraju jest wyższa niż rok temu. Wypadki z pieszymi na stołecznych drogach to ponad połowa ogólnej liczby wypadków w 2019 roku – mówi Michał Domaradzki, Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Chodzenie utartymi ścieżkami, przechodzenie na czerwonym świetle, czy nieustąpienie pierwszeństwa: lista przewinień zarówno pieszych, jak i kierowców jest długa. Jedno jest pewne: wszystkie te drobne wykroczenia i złe nawyki stwarzają ryzyko utraty życia. Będziemy prowadzili działania, skierowane zarówno do kierowców i seniorów, które „obudzą” obydwie grupy. Uważność, wzajemne zrozumienie i odpowiedzialność wszystkich użytkowników drogi to stan do którego chcielibyśmy dążyć, a także nasze największe wyzwanie komunikacyjne.

– Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, doświetlanie przejść dla pieszych, budowanie sygnalizacji świetlnych, czy naprawa dróg – to wszystko działania niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa. Fundamentalną jest jednak zmiana świadomości i postaw – to dzięki wrażliwości, uwadze i odpowiedzialności użytkowników drogi, infrastruktura miejska w pełni zyskuje na wartości i zaczyna pełnić pożądaną funkcję – mówi Łukasz Puchalski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. – To bardzo ważna dla nas kampania – ubiegłoroczne statystyki ukazały ponurą rzeczywistość – w 2018 roku na stołecznych drogach aż 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych stanowili seniorzy. O bezpieczeństwie będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy będzie istniała świadomość zagrożeń.

W kampanii wykorzystane zostaną narzędzia komunikacyjne, mające na celu dotarcie do kierowców i seniorów: nasza kampania to nie tylko działania medialne i spoty, to także długofalowe działania poprzez które będziemy chcieli dotrzeć do seniorów. To spotkania na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora. Chcemy dotrzeć do osób starszych za pośrednictwem miejsc, w których bywają najczęściej. Dużą rolę stanowi także Kościół; za pośrednictwem warszawskich parafii będziemy informowali seniorów o zagrożeniach na drodze.