Najwięcej wypadków na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu

Liczba wypadków na Woli zwiększyła się o 42 proc., w Śródmieściu liczba wypadków zmalała o 28 proc., na Mokotowie również liczba wypadków zmalała o 8 proc. w porównaniu do 2017 roku.

Warszawa jest podzielona administracyjnie na 18 dzielnic. Najwięcej wypadków odnotowano w dzielnicach: Wola – 158, Śródmieście – 140, Mokotów – 110. Najmniej wypadków zdarzyło się na terenie najmniej zaludnionych dzielnic Wesoła, Rembertów i Wilanów. Poprawa bezpieczeństwa nastąpiła łącznie w 11 dzielnicach. W przypadku 6 dzielnic odnotowano wzrost liczby wypadków.

Według liczby ofiar śmiertelnych na 1 wypadek najgroźniejsze zdarzenia miały miejsce na Pradze‑Północ i Pradze‑Południe. Najgroźniejsze w skutkach wypadki według liczby rannych na 1 wypadek zdarzyły się w dzielnicach: Rembertów, Ursus, Ochota. W przypadku 3 dzielnic odnotowano wzrost liczby kolizji, a w 15 nastąpił jej spadek. Najwięcej kolizji z pieszymi miało miejsce w Śródmieściu i na Mokotowie.

Sprawcami wypadków są głównie kierowcy samochodów osobowych (76 proc. wszystkich wypadków). 6 proc. wypadków zostało spowodowane przez rowerzystów, zaś 3,5 proc. przez pojazdy komunikacji miejskiej. Najczęstszym rodzajem wypadków są zderzenia boczne (39 proc.). 59 proc. wypadków zostało spowodowanych na skutek nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu, nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu i niedostosowania prędkości do warunków ruchu. 49 proc. wypadków zdarzyło się na skrzyżowaniach (542 wypadki).

Wszystkie dane pochodzą z raportu o stanie bezpieczeństwa drogowego w Warszawie w 2018 roku.