Liczba samochodów na drogach systematycznie rośnie – kiedy najłatwiej o wypadek?

Od początku lat 90. systematycznie obserwujemy wzrost liczby samochodów na polskich drogach. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w 2009 roku pojazdów silnikowych było nieco ponad 22 miliony. Dziewięć lat później, w 2018 roku, liczba ta przekroczyła 29 milionów.

Z ogólnych danych o wypadkach drogowych Komendy Głównej Policji wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2009 roku, w 2010 roku zanotowano spadek, w 2011 roku nastąpił ponowny wzrost. Od 2012 obserwowano spadek wypadków drogowych i ich ofiar, aż do roku 2016, kiedy nastąpił ich wzrost. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego – podobna tendencja utrzymała się także w 2018 roku. Wtedy jednak zanotowano spadek wypadków w ogóle i osób rannych, jednak zanotowano wzrost ofiar śmiertelnych.

Najbardziej niebezpieczne dni tygodnia oraz godziny, a także przyczyny wypadków

Dzieląc wypadki drogowe na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,5 proc. ogółu), w tych dniach zanotowano także najwięcej osób rannych (16,1 proc.). Najwięcej osób poniosło śmierć w soboty (16,2 proc.) oraz w piątki (16,1 proc.). Zarówno w 2018 roku, jak i w latach poprzednich, największe nasilenie wypadków występowało w godzinach 13.00-20.00, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu (prawie 50 proc. wypadków w ogóle) Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24.00-5.00. Paradoksalnie najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych – dają one kierującym pojazdami większy komfort jazdy, przez co rozwijają oni większe prędkości.

Przyczyny wypadków

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych jest nieprzerwanie jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach (zaraz po nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowaniu prędkości do panujących na drodze warunków). To zachowanie poszczególnych użytkowników dróg generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych – najwięcej z nich zdarzyło się z winy kierujących pojazdami. W ubiegłym roku najwięcej wypadków spowodowali kierowcy samochodów osobowych.

Miasto stołeczne Warszawa na tle innych regionów

Wskaźnik wypadków na 100 tys. mieszkańców dla miasta st. Warszawy i powiatów podległych Komendzie Stołecznej Policji jest jednym z najniższych w kraju i wynosi 61,7 (Warszawę wyprzedza jedynie województwo kujawsko-pomorskie – 46,6, lubelskie – 57,3 oraz podlaskie – 58,8). Największy wskaźnik zanotowano w województwie łódzkim – 152,1.