Kierowcy – prędkość i zachowanie w rejonie przejść dla pieszych

W obszarach o dopuszczalnej prędkości równej 50 km/h, tj. obszarach zlokalizowanych w miastach i małych miejscowościach ok. 85 proc. kierowców przekracza dopuszczalną prędkość, a w odległości 10 m przed przejściem ok. 40 proc. kierowców.

Poza obszarami zabudowanymi na drogach o dopuszczalnej prędkości wynoszącej 70 km/h, aż 90 proc. kierowców przekracza dozwolony limit prędkości, a w odległości 10 m przed przejściem ok. 68 proc. kierowców. Analiza wskazała, że inne niebezpieczne zachowania kierowców to presja na pieszym – 1,3 proc. oraz ostre hamowanie przed pieszym – 0,3 proc.

W ramach badania przeprowadzono także ankietę wśród pieszych, w której poproszono o opinię na temat stwierdzenia Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących? 78 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco.

Wyniki pokazały także z jakimi problemami borykają się piesi w rejonie przejść dla pieszych – aż 64 proc. ankietowanych w obszarach miejskich wskazało, że kierowcy pojazdów nie zatrzymują się, by mogli przejść przez jezdnię, problemem 53 proc. z nich był za długi czas oczekiwania na przejścia, a aż 34 proc. wskazało na nieprawidłowe zachowania kierujących. Co ciekawe ankietowani poruszający się po małych miejscowościach i terenach niezabudowanych częściej wskazywali problem niebezpiecznych zachowań kierowców (aż 45 proc. wskazań).

Piesi w dużych miastach i w małych miejscowościach oraz na obszarze niezabudowanym dobrze znają swoje obowiązki na drodze. Respondenci wskazali przede wszystkim na: zachowanie szczególnej ostrożności (92 proc.), to, że nie można wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (77 proc. i 70 proc.), obowiązek korzystania z przejścia dla pieszych (74 proc. i 67 proc.).

Tekst powstał na podstawie przeprowadzonego w województwach łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury badania zachowań pieszych i relacji kierowca-pieszy.