Gdzie najczęściej spotkamy osoby starsze?

Osoby starsze i w podeszłym wieku stanowią 21 proc. struktury ruchu pieszego w Warszawie – wynika z Warszawskich Badań Ruchu. Tego typu kompleksowe pomiary ruchu, obejmujące także badania zachowań komunikacyjnych prowadzone są cyklicznie od 1980 roku. Pozwalają na długoterminowe obserwacje zmian na przestrzeni dziesięcioleci.

Na przestrzeni lat zmniejszył się odsetek pieszych podróży po Warszawie. Jeszcze w latach 80. i na początku lat 90. udział ruchu pieszego stanowił 30 proc. – w połowie lat 90.  piesze podróże stanowiły już tylko 20 proc. i stan ten utrzymuje się niemalże do dziś (2015 rok – 18 proc.).

Aż 28 proc. osób powyżej 64 roku życia porusza się pieszo, a 50 proc. z nich wybiera transport zbiorowy. Skłonność do podróżowania pieszo uzależniona jest od motywacji – najczęściej chodzimy do szkoły, na zakupy, korzystając z różnego typu usług czy do miejsc rozrywki.

W 2018 roku badania wykonano w dni powszednie, w godzinach największego szczytu porannego (7.00-8.00) oraz popołudniowego (16.00-17.00), w 10 lokalizacjach charakteryzujących się największym natężeniem ruchu pieszego.

Największe natężenie ruchu odnotowano na ul. Nowy Świat (rejon ul. Smolnej) – było to blisko 2,5 tys. osób na godzinę. W Al. jerozolimskich i na ul. Marszałkowskiej największe natężenie odnotowano w szczycie popołudniowym – aż 1,5 tys. osób na godzinę. Osoby z ograniczeniami ruchowymi najczęściej spotkamy na ul. Francuskiej.

Największy udział osób z ograniczeniami ruchowymi notuje się w okresach między szczytami, zwłaszcza w godzinach 10.00-12.30 – to efekt mniejszego natężenia ruchu w pozostałych grupach. Wówczas najwięcej jest osób z wózkami dziecięcymi (41 proc. w grupie osób o ograniczonej mobilności), z małymi dziećmi (36 proc.). pozostałe 23 proc. stanowią osoby poruszające się przy pomocy kul/lasek/protez oraz osoby w starszym i podeszłym wieku.

Informacje pochodzą z Warszawskiego raportu o ruchu pieszym 2018.